СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ САР “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” сэдвийн хүрээнд хоёр дах долоо хонгийн онцлох үйл явдлуудаас хүргэж байна.