Танилцуулга

Түүхэн замнал

Баян-Өлгий аймгийн музей 1948 онд Баян-Өлгий аймгийн Орон нутаг судлах кабинет нэртэйгээр байгуулагдсан нь тус

Дэлгэрэнгүй