Month: March 2023

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН МУЗЕЙН МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮД УЛААНБААТАР ХОТОД МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН МУЗЕЙН МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮД УЛААНБААТАР ХОТЫН МУЗЕЙНҮҮД, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА. Баян-Өлгий аймгийн музейн

Дэлгэрэнгүй

“Музейн Нээлттэй Өдрүүд” арга хэмжээг III/01-05 хооронд зохион байгуулна

Үндэсний түүх, соёл, өв уламжлал, ёс заншлаараа бахархах, хүндэтгэн дээдлэх үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх, үндэсний

Дэлгэрэнгүй