Хүүхдийн хөтөлбөр

Аймгийн музейгээс сурагчдын зуны амралтад зориулан нийт 5 боловсрол танин мэдэхүйн хөтөлбөрийг зуны турш зохион явуулна.

Энэхүү хөтөлбөрүүдийн зорилго нь хүүхэд залуучуудад танин мэдэхүйг музейн аялал, тоглоом хэлбэрийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан

Дэлгэрэнгүй

“Алтан соёмбо” боловсролын хөтөлбөр

Эх орончдын баярыг угтаж өнөөдөр аймгийн Музейгээс “Алтан соёмбо” музейн боловсрол, танин мэдэхүйн ажлыг аймгийн

Дэлгэрэнгүй

“Улаан номд бүртгэгдсэн шувууд” сэдэвт боловсрол танин мэдэхүйн ажил зохион байгууллаа.

Олон Улсын музейн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулагдах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хүүхдүүдэд соёлын боловсрол олгох

Дэлгэрэнгүй

Олон улсын музейн өдөр: “Уулархаг бүсийн махчин шувууд” сэдэвт боловсрол танин мэдэхүйн ажил

Олон Улсын музейн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулагдах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хүүхдүүдэд соёлын боловсрол олгох

Дэлгэрэнгүй

“Шар шувуу” боловсрол-танин мэдэхүйн хөтөлбөр

Музейн боловсролын танхимаас “ШАР_ШУВУУ” боловсрол- танин мэдэхүйн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор шар шувууны онцлог, анатоми, идэш

Дэлгэрэнгүй