Эрхэм зорилго, зорилт

Музейн зорилго, зорилт

Байгууллагын зорилго Түүх соёлын дурсгалт эд өлгийн зүйлийг арвижуулан судлах, бүртгэн баримтжуулах, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах,

Дэлгэрэнгүй