СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ САР “Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл” сэдвийн хүрээнд эхний долоо хонгийн онцлох үйл явдлуудаас хүргэж байна.